jooga

Jooga – jatkuvasti laajentava hienovarainen prosessi

Suorittamisen ja muodon maailma Tyttönä ja nuorena naisena ymmärrykseni kehollisuudesta, hyvinvoinnista ja liikunnasta rakentuivat ulkonäkökeskeisyyden, muodon ja suorittavan, voimakkaan liikkumisen sekä syömisen kontrolloinnin varaan. Harjoitin kehoani hyvinkin monella tavalla nostamalla painoja, juoksemalla, pelaamalla, yleisurheilemalla, venyttelemällä. Tavoittelin itsenäisen, terveen, menestyksekkään, kauniin ja haluttavan naisen identiteettiä, joka kykenee lähes kaikkeen. Olin jostain imenyt itseeni sellaisen maailmankuvan, että […]

Jooga – jatkuvasti laajentava hienovarainen prosessi Read More »

OlemusJooga® | Sydämeni Olemusvoima

Sydänyhteys ja sinulle kuuluva elämä

Intuitiolla ohjaaminen Joogatunneilleni nousee usein erilaisia teemoja, joissa tunnin intentio ja energia kulkevat. Tämän viikon yhdelle tunnille nousi vahvasti sydänkeskuksen avaamisen teema. Teema, johon voidaan ottaa montaa näkökulmaa, mutta nyt intuitioni ohjasi avaamaan pettymysten ja surujen merkityksellisyyttä sekä valitsemaan sen, mikä omaan elämään kuuluu. Teema kosketti tunnilla olijoita ja oli juuri heille ajankohtainen. Oma intuitiivinen

Sydänyhteys ja sinulle kuuluva elämä Read More »

Luonnon & Hengen Liitto

Luonnon ja Hengen Liitto Joogan opettajana ja omalla joogisella tielläni olen usein kokenut hämmennystä, kun olen koettanut löytää omaa paikkaani joogan moninaisella kentällä. Hyvin usein olen kokenut olevani tilanteessa, jossa koen, että joogan kenttä (nyt karkeasti ottaen ja hiukan mutkia oikaisten) jakaantuu fyysisemmän liikuntaan perustuvan joogan ja henkisemmän joogan välillä. Liikuntaan perustuva jooga on usein

Luonnon & Hengen Liitto Read More »

Kundaliinijooga – Kundaliinin nousu

Kundaliini tarkoittaa sielun itsensä energiaa, tietoisuuden ja luovuuden energiaa. Käsite ei ole mitenkään yksinomaan kundaliinijoogalle kuuluva, vaan nousee yleisesti joogan intialaisesta filosofiasta ja maailmankuvasta. Kundaliinijoogan liikesarjojen, harjoitusten ja meditaatioiden on tarkoitus vähitellen muodostaa yhteyttä kundaliiniin; kasvattaa tietoisuuttamme, itsetuntemustamme ja tehdä meitä tietoiseksi oman sielumme polusta. Kundaliini ei ole mitään mystistä, vaan ihan luonnollista meissä olevaa

Kundaliinijooga – Kundaliinin nousu Read More »