Syventävät sisäisen kasvun palvelut

Intuitiivinen energiahoito ja tulkinta tueksi omalle sisäisen kasvun matkalle 90 min.

Intuitiivinen energiahoito tapahtuu hienovaraisen elämänenergian ja intuition tasolla. Hoitaja avautuu meditatiivisen tilan kautta kanavaksi, jonka kautta elämänvoiman energia virtaa hoidettavaan. Hoito tuntuu usein rentouttavalta ja välittyy sen hetkisen tarpeen mukaan. Hoidot vahvistavat omaa elämänvoimaasi, rentouttavat, puhdistavat, vahvistavat omaa intuitiotasi ja nostavat ajankohtaisia sisäisen kasvun teemoja näkyville.

Kaikki maailmankaikkeudessa on energiaa, joka värähtelee tietyllä taajudella. Energiahoidossa välittyvä energia on korkevärähteisintä maailmankaikkeuden energiaa, joka on hyvin hoitavaa ja eheyttävää. Energia sisältää informaatiota, jota luen sinulle hoidon aikana kanavoiden. Usein hoidoissani välittyy ohjausta ja opastusta hoidettavan sen hetkiseen elämäntilanteeseen ja henkisen kasvun matkaan.
Hoidot tapahtuvat pääosin ilman kosketusta, jollei energiamaailma pyydä tuomaan hoitoon jotain lisäelementtejä mukaan. Käytän hoidossa ja keskustelussa toisinaan ohjauksen mukaan tukena shamaanikortteja. 

Hoitoni voivat auttaa sinua erityisesti tilanteessa, jossa haluat avautua enemmän yhteyteen sielusi kanssa ja kaipaat vahvistusta ja rohkaisua kulkea oman näköistä matkaasi ja kasvaa sisältä käsin. Tarkoitus ei ole tuoda sinulle valmiita vastauksia vaan tukea ja ja rohkaista kulkemaan oman näköistä matkaasi ja kuuntelemaan omaa intuitiotasi. 

Hoitooni kuuluu myös alku- ja loppukeskustelu. Alkukeskustelussa saat kertoa omat toiveesi hoidolle ja sen hetkisestä tilanteestasi. Loppukeskustelussa käymme vielä lävitse hoidossa esiin tulleita asioita, saat esittää kysymyksiä ja täydennän ohjaustasi kanavoiden. 

Hoito 90 min. sisältää:
– Alkukeskustelun
– Hoidon 45 – 60 min.
– Loppukeskustelun tee-kupposen äärellä.

Voit varata itsellesi ajan ajanvarausjärjestelmästä kohdasta palvelut tai mikäli et löydä ajanvarausjärjestelmästä itsellesi sopivaa aikaa, voit laittaa minulle sähköpostia olemusvoima@gmail.com. ja kertoa sinulle sopivat ajankohdat, niin etsin kalenteristani sinulle sopivan ajankohdan. Hoito voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä zoomin kautta. Laita minulle tällöin viestiä olemusvoima@gmail.com.

Osoite: Paippistentie 493, 04170 Paippinen/Sipoo. Keltainen puutalo heti tien vieressä. Käy avoimesta portista sisään ja kulje boheemin pihan poikki terassille. Löydät sieltä sisäänkäynnin. Astu ovesta sisään. Autolle on parkkipaikkoja pihalla keltaisen autotallin edessä ja sivulla. Punaisen autotallin sivusta on kuitenkin naapurin paikka. Muuten voi jättä minne vaan.

Lämpimästi tervetuloa!

Sydämin,
Anne

Energiatulkinnat

 

Energiatulkinta on kanavoitua tietoa, tilanteen tai asian energian lukemista ja sen tulkitsemista. Sen kautta voit saada ohjausta, opastusta ja näkökulmaa elämäntilanteeseesi, sielusi matkaan sekä sisäisen kasvun prosessiin sekä seuraaviin askeliin. Oma kanavani on pääasiassa selvätietoisuuden ja tietämisen kanava. Näen myös toisinaan kuvin, aistimuksin ja koen kehossani. Kanava avautuu, kun on tarvitseva ihminen ja saan siihen ihmiseltä itseltään selkeän kutsun.

Pyytämiisi teemoihin ja kysymyksiin

20 – 30 min. nauhoite 46 €

40 – 60 min. nauhoite ja korttitulkinta 62 €

Kirjallinen tulkinta 3 – 4 sivua 75 €

Hinnat sis. alv 24%

Nauhoitteisiin ja kirjallisiin tulkintoihin voit palata yhä uudelleen.

Nauhoite valmistuu n. viikossa ja kirjallinen tulkinta n. kahden viikon sisällä tilauksesta.

“Olen saanut Annen tulkinnoista voimaa ja valoa haastaviinkin tilanteisiin. Ne jättävät aina tilaa omille valinnoille, samaan aikaan kuvaten asian ytimen kristallinkirkkaasti. Annen tapa tulkita on kaunis ja sydämellinen. Olen saanut selityksen tuntemuksilleni ja ohjausta tilanteisiin tavalla, joka selkeyttää asian, niin että hetken päästä joo unohdan, että olin jonkin asian kanssa aivan lukossa tai jumiuttavassa tilanteessa. Tulkinnan jälkeen mieli on ihan sananmukaisesti kirkas ja koko kehon olo kevyt ja iloinen. Voin sydämestäni suositella Annen hoitavaa ja energiaa parantavaa tulkintaa.” – Saija Kielometsä –

Tilaa olemusvoima@gmail.com tai WhatsApilla tai tekstiviestillä 0503300147

Hoidot ja kanavoinnit ovat täysin luottamuksellisia.

Henkisyydestä

Henkisyydessäni en edusta mitään suuntausta, vaan puhdasta ja luonnollista yhteyttä hengen ja luonnon välillä, joka ilmenee meissä hienovaraisesti, orgaanisesti ja luonnollisena osana ihmisyyttä. Kanavani on yleensä selvätietoisuuden kanava, mutta toisinaan elämänvoiman energia viestii minulle kuvin ja kehollisina tuntemuksina. Kun oma yhteytesi energian maailmaan alkaa vahvistua, saatat saada ohjausta hoidossa omankin intuitiivisen kanavasi kautta. Jokaisen yhteys energian maailmaan on aina yksilöllinen.

Energian välittämiseen ei liity maagisuutta tai mystisyyttä, eikä se ole vain hippien ja hörhöjen yksinoikeus. Se on luonnollinen osa ihmisyyttä ja luontoa. Yhteyttä energiamaailmaan voi hyödyntää, missä tahansa työssä tai elämäntehtävässä ja ihan tavallisessa arjessa. Olemme vain vuosisatojen saatossa ikään kuin sammuttaneet tuon yhteyden ja intuition kanava on jäänyt mieltä eli järkeä ja logiikkaa korostavan elämäntavan jalkoihin. Intuition tehtävä on antaa analyyttiselle mielelle suunta, jolloin analyyttinen mieli voi palvella luovaa voimaamme. Intuition ratkaisut ja mahdollisuudet ovat rajattomat. Analyyttinen mieli on rajallinen. Koen, että yksi osa omaa elämäntehtävääni on olla palauttamassa ja luonnollistamassa intuitiivista yhteyttämme hienovaraiseen maailmaan. Kun uskallamme avautua herkkyydellemme, koemme voimallisemman yhteyden elämään ja sen merkityksellisyyteen. Ymmärrämme myös paremmin kehomme yhteyden elävään, henkiseen luontoon. Kehotietoisuus on tärkeä väylä hengen ja luonnon välillä. Saatamme tuntea itsessämme aika ajoin epämääräistä kaipausta. Tuo epämääräinen kaipaus on lopulta sielumme kaipuuta yhteyteen hengen ja luonnon tai toisin sanoen hienovaraisen maailman ja kaikkeuden välillä.

Omaa henkistä yhteyttäni ja kanavoinnin kykyäni olen avannut opettajani Anna-Riina Zittingin/Valonpisara.fi tuella. 

Henkinen kasvu

Henkinen kasvu on sisäistä matkaa, tietoiseksi tulemista, mutta myös konkreettisia tavoitteita ja pieniä askelia sekä toimimista tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.

Henkinen avautuminen voi tapahtua ja auttaa meitä lähemmäksi aitoa itseämme ja onnellista elämää, kun meillä on jalat maassa, yhteys kehoomme ja tunteisiimme.

Kun alamme hyväksyä ihmisyyden rakenteet ja tulla tietoiseksi omista juuristamme ja saamme kosketuksen sielullisuuteemme.