Energiahoitaminen | Sydämeni Olemusvoima

Joogapalvelut

Itsensä kuuntelu on olennaisessa osassa valitessasi sinulle oikeita palveluja tähän hetkeen ja matkaasi. Tarvittaessa voidaan pohtia asiaa yhdessä keskustellen. Uskon vahvasti, että tarpeemme vaihtelevat elämän eri vaiheissa ja jopa lyhyemmän aikavälin sykleissä kuukausittain ja päivittäin.

Joskus yhteys omaan itseen ja tasapaino löytyy ihan vain rentoutumisella tai lempeällä liikkeellä. Toisinaan keho pyytää fyysisempää harjoitusta. Joskus taasen voi tuntua tarpeelliselta lähteä sukeltamaan syvemmälle omiin ajatusmalleihin, varjoihin ja kykyihin.

OlemusJooga | Sydämeni Olemusvoima

Kundaliinijooga

Kundaliinijooga on meditatiivinen joogamuoto ja sitä kutsutaan tietoisuuden joogaksi. Kundaliini tarkoittaa tietoisuuden luovaa voimaa, joka pikkuhiljaa herätessään auttaa meitä ymmärtämään omia vahvuuksiamme, purkamaan sisäisiä, estäviä uskomuksiamme ja rohkaisee luomiseen omassa elämässämme.

OlemusJooga®

OlemusJoogan® alla luon oman näköistä joogakonseptia, jossa yhdistyy vaikutteita useista eri joogamuodoista ja erilaisista rentoutumisen, meditaation ja hengittämisen tekniikoista. Tunnit ammentavat sisältönsä luonnon elementeistä; tulen, veden, maan, ilman ja eetterin. Mukana vahvistavaa, virtaavaa, maadoittavaa, avaavaa ja meditatiivista liikettä aina omanlaisiksi kokonaisuuksiksi yhdisteltyinä. Tärkeää on vahvistuminen, rentoutuminen, hiljentyminen, tasapainottuminen ja palautuminen. Kaikkea sopivassa suhteessa.

Yinful ®-jooga | Sydämeni Olemusvoima
Yinful ®-jooga

Yinolemus – Oleminen ja läsnäolo

Yinolemus-jooga on yin-joogaa, jota täydentää erilaiset meditaation, rentoutumisen ja hengityksen tekniikat. Kokonaisuus on meditatiivinen, rentouttava, kehoa avaava ja tunteita sekä mielen kerroksia läpäisevä ja sitä kautta vapauttava ja itsetuntemusta lisäävä harjoitus.