Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tarkistettu 29.7.2022

Tässä selosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Sydämeni olemusvoiman palveluita ja verkkopalveluita, ja mihin tietoja käytämme.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Tmi Sydämeni Olemusvoima
Y-tunnus: 2955250-3
olemusvoima@gmail.com

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Toivomme rekisteriä koskevat yhteydenotot sähköpostitse: olemusvoima@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Tmi Sydämeni Olemusvoiman asiakasrekisteri

4. Rekisteriin liittyvä sivusto
www.sydameniolemusvoima.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös lainmukaisten velvoitteiden, kuten kirjanpidon ja verotuksen hoitamiseen.

Asiakasrekisteriä ylläpidetään seuraavilla perusteilla: Asiakassuhde, esimerkiksi tuotteen tai palvelun oston yhteydessä saadut yhteystiedot. Tilausvahvistuksen ja digitaalisten tuotteiden automaattisten sähköpostiviestien vastaanottaminen edellyttää oikean sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Muu suostumus, esim. sydameniolemusvoima.fi -verkkosivuston tilaa uutiskirje -lomakkeella kerätyt yhteystiedot.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaiden osalta seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot
 • Tuntivaraukset
 • sydameniolemusvoima.fi-holviverkkokaupassa asioivien maksutiedot tai luottokorttitiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin, vaan ne jäävät maksujen välityksestä vastaavan yrityksen (Holvi Payment Services Oy) tietoihin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterissä olevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään:

 • asiakassuhteen syntyessä puhelimitse, sähköpostitse tai viestillä (esim. Messenger, Whatsapp)
 • sosiaalisen median palveluiden kautta (esim. Facebook)
 • verkkosivuston tilaa uutiskirje -lomakkeen kautta
 • asiakkaan ilmoittaessa yhteystietonsa muutoin

8. Tietojen vastaanottajat

Asiakasrekisterin tietoja käsittelee pääsääntöisesti vain Sydämeni Olemusvoiman yrittäjä. Rajatusti rekisterin tietoja käsittelevät yritykset, joilta Sydämeni Olemusvoima hankkii asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa tarvittavia palveluja. Kaikki nämä yritykset ovat omalta osaltaan sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Yrityksiä ovat:

 • Holvi Payment Services Oy 
 • Varaaheti.fi – Digital Booker
 • Yritykset, joilta ostamme mainonnan, markkinoinnin ja tuotannon palveluja

Rekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle mihinkään markkinointi-, myynti-, mielipide- tai tutkimustarkoituksiin. Kaikkia asiakastietoja käsitellään äärimmäisen luottamuksellisesti. Suomen lakien mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pyydettäessä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotta voimme toteuttaa hyvää asiakaspalvelua ja parantaa sitä, käytämme seuraavia ohjelmia, jotka käsittelevät henkilötietoja ja sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Kaikki näiden ohjelmien taustalla toimivat yritykset ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -standardiin.

Google Analytics -ohjelma, jonka avulla analysoidaan sydameniolemusvoima.fi -verkkosivuston kuukausittaisia kävijätietoja. Ohjelma ei kuitenkaan kerää yksilöityjä tietoja sivuston käyttäjistä.

10. Evästeet

Evästeet auttavat kohdistamaan palveluja sivustolla vierailevien tarpeita vastaaviksi ja ne esimerkiksi nopeuttavat sivuston latautumista. Sallimalla evästeet sivuston käyttö on sujuvampaa. Jos et hyväksy evästeiden keräämistä, sinun tulee lopettaa sivuston käyttö välittömästi.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on suojattu ja sijoitettu niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ne yritykset, joilta hankimme palveluja, vastaavat rekisterin suojauksesta asianmukaisesti omassa yrityksessään.

12. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Kirjanpitoon tarvittavia aineistoja, kuten laskutustietoja, säilytämme kirjanpitolain mukaisesti 10 vuotta.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Voit pyytää oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus: Voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto: Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus: Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
Suostumuksen peruuttaminen: Jos henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen eikä asiakkuuteen, voit peruuttaa suostumuksen tietojen käsittelyyn.
Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi

Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen olemusvoima@gmail.com